Ειρήνη Ψαλλίδα | Επιστημονική Υπεύθυνος, Λογοπεδικός MSc

Η Ειρήνη Ψαλλίδα είναι λογοπεδικός, απόφοιτη του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας (κατεύθυνση Ψυχολογίας) του ΕΚΠΑ. Μεταξύ 1997 – 2000 συνέχισε τις σπουδές στη Παθολογία Λόγου και Ομιλίας στο City University του Λονδίνου όπου απέκτησε το μεταπτυχιακό δίπλωμα στη λογοθεραπεία και στη συνέχεια στο ίδιο Πανεπιστήμιο απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο (Μaster of Science) στη θεραπεία λόγου και ομιλίας. Ακολούθησε ειδίκευση στα προβλήματα σίτισης και κατάποσης σε παιδιά και ενήλικές (UCL, Λονδινο, 2001)

Είναι μέλος του Βασιλικού Κολεγίου Θεραπευτών Λόγου και Ομιλίας (RCSLT) και  του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών (ΠΣΛ). Έχει διατελέσει διοικητικό μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοθεραπευτών (ΠΣΛ) και του Ελληνικού Συλλόγου για την Αφασία (ΕΛ.Σ.Α.), επίσης διατέλεσε συντονίστρια στην  ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος Δυσφαγίας του ΠΣΛ.

Από το 2000 εργάζεται ως λογοθεραπεύτρια, συν- δημιούργησε το κέντρο θεραπειών «ΛΟΓΟΧΩΡΟΣ» στην Κυψέλη και από 2019 είναι επικεφαλής του τμήματος Λογοθεραπείας της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή.

Έχει μετεκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί στην εφαρμογή σύγχρονων και έγκυρων μεθόδων αξιολόγησης και παρέμβασης διαταραχών λόγου ομιλίας ,επικοινωνίας και κατάποσης. Ενδεικτικά αναφέρονται για την ανάπτυξη του λόγου και αλληλεπίδρασης με τον γονιό HANNEN, it takes two to talk, για τον αυτισμό HANNEN More than words, Floortime Approach, PECS, MAKATON, Δομημένη Εκπαίδευση TEACHH, Lis n Tell, κοινωνικές ιστορίες, play therapy,για τη σίτιση και κατάποση Feeding Therapy: A Sensory – Motor Approach The Role of NMES & sEMG in Dysphagia Management:Clinical Us, Neuromuscular Taping for Feeding, Swallowing and Speech,

Η Κλινική της εμπειρία περιλαμβάνει παιδιά, εφήβους και ενήλικες με αναπτυξιακές διαταραχές λόγου και ομιλίας, ειδική γλωσσική διαταραχή, αυτισμό, ΔΕΠ-Υ, με νευρολογικές παθήσεις και  δυσφαγία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για την πρώιμη παρέμβαση αναπτυξιακών διαταραχών , τον αυτισμό και τις διαταραχές σίτισης και κατάποσης.

Έχοντας ως γνώμονα ότι ο ρόλος του λογοθεραπευτή δεν περιορίζεται απλά στην άμεση αξιολόγηση, διάγνωση και θεραπεία, αλλά εστιάζει και στη πρόληψη, την παρέμβαση και επιμόρφωση της ευρύτερης κοινότητας έχει πραγματοποιήσει  παρουσιάσεις και ομιλίες για την ανάπτυξη του λόγου και τις διαταραχές του σε δημόσιους και σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία. Έχει συνεργαστεί με παιδαγωγούς για να διαμορφώσει το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών τους πλαισίων  με σκοπό την ενίσχυση της σχολικής ετοιμότητας των μαθητών τους και την ανάπτυξη του λόγου. Παράλληλα, έχει πραγματοποιήσει ενημερώσεις και παρουσιάσεις σε γονείς παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας και παρείχε συμβουλευτικές οδηγίες για την ανάπτυξη του λόγου.

Ως κλινική επόπτρια εκπαιδεύει επαγγελματίες λογοθεραπευτές και άλλους επαγγελματίες  ψυχικής υγείας σε θέματα που  αφορούν στις διαταραχές του λόγου, ομιλίας, δυσφαγίας καθώς και τεχνικές και τρόπους παρέμβασης τους.

 Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις κι ως εισηγήτρια και συντονίστρια σε διαλέξεις και στρογγυλές τράπεζες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, σε θέματα αξιολόγησης και παρέμβασης διαταραχών λόγου και επικοινωνίας, όπως και σίτισης και κατάποσης (δυσφαγία). Έχει δημοσιεύσει σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά π.χ. Aphasiology