ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τί είναι η εργοθεραπεία;

Η εργοθεραπεία είναι μια εξειδικευμένη θεραπεία που στόχο έχει να βοηθά παιδιά, εφήβους και ενήλικες να αναπτύξουν ή  να επανακτήσουν ικανότητες και δεξιότητες απαραίτητες για την καθημερινή λειτουργικότητά τους.  Να είναι άτομα αυτόνομα και να μπορούν να πάρουν μέρος σε καθημερινές δραστηριότητες.

Στην εργοθεραπεία ως έργα, ορίζονται όλες εκείνες οι δραστηριότητες που είναι σκόπιμες και έχουν νόημα για το άτομο και καλύπτουν διαφορετικούς τομείς της ζωής του, όπως: οι δραστηριότητες καθημερινής ζωής, η σίτιση, η ένδυση και υπόδηση,  η διαχείριση της προσωπικής υγιεινής, ο ύπνος και η ξεκούραση, η εκπαίδευση, το παιχνίδι, η άθληση και τα χόμπι, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η κοινωνική συμμετοχή και η εργασία.

Επιπλέον, η εργοθεραπευτική παρέμβαση ενισχύει τις κινητικές, αισθητηριακές, γνωστικές και αντιληπτικές δεξιότητες μέσα από ατομικά και ομαδικά προγράμματα, που διαμορφώνονται με βάσει τις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε ατόμου.

Η εργοθεραπεία απευθύνεται σε παιδιά με δυσκολίες στους παρακάτω τομείς:

  • Αδρή – λεπτή κινητικότητα και συντονισμός
  • Προγραφικές και γραφοκινητικές δυσκολίες
  • Αισθητηριακή οργάνωση και παιχνίδι
  • Οπτικοκινητική και  αντιληπτική ικανότητα
  • Δραστηριότητες καθημερινής ζωής όπως σίτιση, ένδυση, προσωπική υγιεινή, κ.ά.
  • Γνωστικές δεξιότητες
  • Κοινωνικές δεξιότητες 

Ένα παιδί με αναπτυξιακή διαταραχή θα μπορούσε να αντιμετωπίζει δυσκολίες στο παιχνίδι του, στην αυτοφροντίδα του, στις σχολικές δραστηριότητες και στη κοινωνική του συμμετοχή. Το παιχνίδι αποτελεί το βασικό “έργο”  των παιδιών, μέσα από το  οποίο αναπτύσσουν τις δεξιότητες  αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον και οργανώνουν τη συμπεριφορά τους.

Στο κέντρο μας, η εργοθεραπεία μέσω του παιχνιδιού και ειδικευμένων θεραπευτικών μεθόδων αλλά και με τη συνεργασία των γονέων και του οικογενειακού περιβάλλοντος,  στοχεύει στην ανάπτυξη, εξέλιξη και βελτίωση των καθημερινών λειτουργιών του παιδιού.