ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

«Τα όρια του κόσμου είναι τα όρια του λόγου»
έλεγε ο φιλόσοφος Wittkestein

Κύριο μέλημα μας είναι να διευρύνουμε τα όρια του κόσμου των παιδιών, εφήβων, ενηλίκων με διαταραχές λόγου αναπτύσσοντας την κατανόηση, την έκφραση του λόγου, την επικοινωνία, την ομιλία με δραστηριότητες, παιχνίδι και παρεμβάσεις προσαρμοσμένες στο αναπτυξιακό, το ηλικιακό προφίλ, αλλά και τις λειτουργικές και προσωπικές τους ανάγκες, χρησιμοποιώντας σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα.

Η βελτίωση της κατανόησης, της έκφρασης και της ομιλίας, αλλά και η προσφορά όταν κρίνεται απαραίτητο της σημαντικής αρωγής της εναλλακτικής επικοινωνίας αποτελεί για εμάς σημαντική προτεραιότητα, καθώς επιθυμούμε να παρέχουμε τρόπους ώστε τα παιδιά να ανοίξουν τα φτερά τους, να επικοινωνήσουν τις γνώσεις, τις ιδέες, τα συναισθήματα και τα θέλω τους.

Η σίτιση και η κατάποση, η θρέψη και η ενυδάτωση αποτελούν απαραίτητους πυλώνες για την υγεία και την ανάπτυξη του ατόμου, είτε είναι βρέφος, νήπιο, παιδί ή ενήλικας. Στον Κόσμο του Λόγου διαθέτουμε πολυετή πείρα και εξειδικευμένη εκπαίδευση στη δυσφαγία παιδιών και ενηλίκων, δηλαδή στις διαταραχές σίτισης που οφείλονται σε νευρολογικές, αναπτυξιακές, λειτουργικές αιτίες. Κύριος στόχος μας είναι η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα στη σίτιση, η απόλαυση της διαδικασίας και η κοινωνική ενσωμάτωση.

Στον Κόσμο του Λόγου ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση στη διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία. Υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των μελών της διεπιστημονικής ομάδας (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, παιδοψυχίατροι), μεταξύ των θεραπευτών με το σχολικό πλαίσιο (δάσκαλοι προσχολικής και σχολικής αγωγής) και φυσικά με την οικογένεια. Πραγματοποιείται αναλυτική αξιολόγηση και λήψη πληροφοριών από όλα τα περιβάλλοντα στα οποία λειτουργεί το άτομο.

Γίνεται η διαφοροδιάγνωση και με την συμμετοχή της διεπιστημονική ομάδας και της οικογένειας αναπτύσσουμε προσεκτικά ένα σχέδιο θεραπείας με επίκεντρο τις ατομικές ανάγκες και τους προσωπικούς στόχους. Είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις πιο σύγχρονες εξατομικευμένες θεραπευτικές υπηρεσίες βασισμένες στην έρευνα για να βελτιώσουμε τις δεξιότητές – ανεξάρτητα από την ηλικία- και να το οδηγήσουμε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο λειτουργίας του, βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής του.

Είναι ένα ταξίδι που παίρνουμε στα σοβαρά και μας τιμά να είμαστε μέρος του!

Τα παιδιά συνήθως αναπτύσσουν την επικοινωνία και τον λόγο  μέσα σε ένα προβλέψιμο χρονοδιάγραμμα, τα ορόσημα επικοινωνίας. Ωστόσο, ορισμένα παιδιά μπορεί να παρουσιάσουν καθυστερήσεις ή διαφορές στην ικανότητά τους να κατανοούν ή να χρησιμοποιούν το λόγο και την ομιλία για επικοινωνία. Μπορεί επίσης να παρουσιάσουν δυσκολίες στην άρθρωση, τη φωνή, τη σίτιση ή την κατάποση.

Η λογοθεραπεία μπορεί να βελτιώσει δραστικά την ικανότητά των παιδιών με  καθυστέρηση λόγου και ομιλίας, προβλήματα σίτισης, νευρολογικές και αναπτυξιακές διαταραχές, αυτισμό και άλλες προκλήσεις επικοινωνίας, να επιτύχουν λειτουργικά, κοινωνικά και ακαδημαϊκά.

Οι λογοθεραπευτές μας έχουν πολυετή εμπειρία στη θεραπεία με παιδιά και σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε στη βελτίωση της επικοινωνίας, της κατανόησης και έκφρασης λόγου (προφορικής και γραπτής) της άρθρωσης και της ευχέρειας, καθώς και των δεξιοτήτων σίτισης.

Θα ολοκληρώσουμε μια αναλυτική αξιολόγηση και θα συνεργαστούμε μαζί σας για να αναπτύξουμε ένα εξατομικευμένο σχέδιο θεραπείας με στόχο να βοηθήσουμε το παιδί σας να πετύχει τους στόχους του.

Η αξιολόγηση λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας είναι κατάλληλη για κάθε παιδί που παρουσιάζει δυσκολίες σε αυτόν τον τομέα. Μετά από την αξιολόγηση, ο Λογοθεραπευτής σας θα παράσχει συμβουλές σχετικά με την ανάγκη περαιτέρω παρέμβασης ή κατάλληλης περαιτέρω παραπομπής.

Οι καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν  τον λόγο, την ομιλία,  ή τη σίτιση  περιλαμβάνουν:

Αναπτυξιακή καθυστέρηση / επιβράδυνση στη γλωσσική εξέλιξη

Τα παιδιά μπορεί να παρουσιάσουν καθυστερημένη μη λεκτική επικοινωνία (όπως βλεμματική επαφή, αλληλεπίδραση, διαδοχή), λεκτική επικοινωνία (απουσία λόγου, ομιλίας, ελάχιστες λέξεις) καθώς και περιορισμένες δεξιότητες παιχνιδιού . Οι παιδίατροι και οι βρεφονηπιαγωγοί  μπορεί να ενημερώσουν  τους γονείς ότι η ανάπτυξη του παιδιού τους είναι λίγο πίσω από τους συνομηλίκους τους, κάτι που απαιτεί περαιτέρω έρευνα και υποστήριξη. Ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών που βασίζονται στο παιχνίδι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της προσοχής και της συγκέντρωσης, των δεξιοτήτων παιχνιδιού, του λόγου, της ομιλίας και της επικοινωνίας.  Η συμμετοχή των γονέων στις παρεμβάσεις είναι καθοριστική καθώς το παιδί μαθαίνει από την αλληλεπίδραση του με το περιβάλλον. Οι γονείς ενημερώνονται, εκπαιδεύονται και εφαρμόζουν  στρατηγικές για τον εμπλουτισμό του περιβάλλοντος με γλωσσικά ερεθίσματα και ευκαιρίες για επικοινωνία.

Προγράμματα που χρησιμοποιούνται:

 • Πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης
 • Portage,
 • Hannen, ittakestwototalk
 • Derbyshire Language Scheme
 • Makaton
 • The Greenspan Floortime Approach
 • Intensive interaction

Διαταραχές άρθρωσης και φωνολογικές διαταραχές

Πολλές φορές τα παιδιά δεν μπορούν να παράγουν τους φθόγγους με μόνιμο και συστηματικό τρόπο (αρθρωτική διαταραχή) ή/και δυσκολεύονται να συνδυάσουν τους φθόγγους που χρειάζονται για την παραγωγή μια λέξης (φωνολογική διαταραχή) Όταν η ανάπτυξη της ομιλίας καθυστερεί, το παιδί παράγει ήχους με διαφορετικό τρόπο, οι λέξεις ακούγονται αστεία και γενικότερα γίνεται κατανοητό μόνο στους οικείους. Τότε η θεραπεία στοχεύει στην ενεργοποίηση των διαδικασιών που θα το βοηθήσουν να παράγει τους αναμενόμενους για την ηλικία του φθόγγους κα η ομιλία να γίνεται κατανοητή όχι μόνο από τους γονείς, αλλά και από το ευρύτερο περιβάλλον. Δίνονται δραστηριότητες, παιχνίδια και εργασίες για το σπίτι έτσι ώστε οι οικογένειες να μπορούν να ενισχύσουν τις δεξιότητες μεταξύ των συνεδριών και το παιδί να μπορεί να γενικεύσει τις τεχνικές σε άλλα περιβάλλοντα.

Διαταραχές ομιλίας (διαταραχές ροής της ομιλίας, τραυλισμός)

Πολλά παιδιά παρουσιάζουν κάποια διαταραχή στη ροή της ομιλίας ως μέρος της φυσιολογικής ανάπτυξης του λόγου, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό μπορεί να επιμείνει και να εξελιχθεί σε πιο εδραιωμένη διαταραχή, τον τραυλισμό. Μια μεγάλη ποικιλία τεχνικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο άμεσα με τα παιδιά όσο και έμμεσα, τροποποιώντας το περιβάλλον του παιδιού. Αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία με οικογένειες και νηπιαγωγείο/σχολείο για τη βελτίωση της κατανόησης της δυσκολίας και την παροχή στρατηγικών για τη διαχείριση πιο απαιτητικών καταστάσεων για το παιδί. Στον Κόσμο του Λόγου ακολουθούμε την προσέγγιση του Michael Palin Center for Stammering (Whittington NHS Trust) για την αλληλεπίδραση γονέα-παιδιού (PCI), καθώς και το Lidcombe Programme

Άλλες επίσης διαταραχές που αντιμετωπίζουμε είναι:

 • Διαταραχές φωνής (αφωνία, δυσφωνία, εφηβοφωνία, κ.α.)
 • Γλωσσικές διαταραχές (αναπτυξιακές και άλλες)
  • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
  • Γλωσσικές δυσκολίες που οφείλονται σε νοητική υστέρηση
  • Βαρηκοΐα – Κώφωση
  • Διαταραχές χρήσης της γλώσσας- Πραγματολογικές Διαταραχές (Αυτισμός, Σημασιολογική – Πραγματολογική διαταραχή)
 • Δυσπραξία
 • Διαταραχές στη σίτιση και κατάποση (δυσφαγία, αποστροφή)
 • Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες (σχιστίες, λαγόχειλο, υπερώας)
 • Νευρογενείς διαταραχές και σύνδρομα (Εγκεφαλική Παράλυση)
 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Απευθύνεται σε άτομα που παρουσιάζουν διαταραχές λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας φωνής, σίτισης  και κατάποσης.

Η εξειδικευμένη ομάδα λογοθεραπευτών μας προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες  ποιότητας για να βοηθήσει ενήλικες με προβλήματα ομιλίας, λόγου, επικοινωνίας και κατάποσης. Παρέχουμε αξιολόγηση , διάγνωση και εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα, βάζοντάς το άτομο στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε.

Τι  αντιμετωπίζουμε σε ενήλικες

 • Διαταραχές Σίτισης & Κατάποσης (Δυσφαγία)
 • Επίκτητες Νευρολογικές Διαταραχές μετά από Εγκεφαλικό Επεισόδιο (Αφασία)

Η αφασία είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις δυσκολίες στο λόγο μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ή κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Η αφασία μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής και κατανόησης του λόγου. Αυτό συμβαίνει συνήθως ξαφνικά μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο ή εγκεφαλικό τραυματισμό.

 • ΚρανιοΕγκεφαλική Κάκωση
 • Νευροεκφυλιστικές παθήσεις όπως Νόσος του Parkison, Νόσος του κινητικού Νευρώνα, Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, Άνοια
 • Διαταραχές Φωνής από Οζίδια, Πολύποδα, Μη Λειτουργική χρήση Φωνής
 • Διαταραχές Ροής της Ομιλίας
 • Καρκίνο Κεφαλής
 • Καρκίνο Λάρυγγα, στόματος

Η αποστολή μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μας λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές ανάγκες, τους στόχους και τις φιλοδοξίες τους. Προσπαθούμε να έχουμε πραγματικό θετικό αντίκτυπο στις ζωές όλων όσων με τους οποίους συνεργαζόμαστε.