Μαργαρίτα Κουτσίκου | Λογοπεδικός

Η Μαργαρίτα Κουτσίκου είναι πτυχιούχος Λογοθεραπεύτρια απόφοιτη του Τμήματος Λογοθεραπείας του ΑΤΕΙ Πατρών από το 2011. Συνεχίζει τις σπουδές της στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Νευροαποκατάσταση του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παραμένει ενεργή συνεργάτης της κ Ψαλλίδα Ειρήνης από το 2011 και μέλος της Διεπιστημονικής ομάδας του Κόσμου του Λόγου.

Οι τομείς στους οποίους εξειδικεύεται είναι οι νευρολογικές και νευροαναπτυξιακές διαταραχές και οι διαταραχές σίτισης και κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες. Έχει εργαστεί ως λογοθεραπεύτρια σε ιδιωτικούς χώρους ειδικών θεραπευτικών υπηρεσιών, ως συνοδός παράλληλης στήριξης και από το 2019 εργάζεται ως λογοθεραπεύτρια στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή» με παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα και εκπαιδεύσεις θεραπευτών, γονέων και φροντιστών που αφορούν σε διαταραχές σίτισης και κατάποσης. Έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Οι κυριότερες θεραπευτικοί μέθοδοι στους οποίους έχει εκπαιδευτεί είναι:

• Feeding Therapy: A Sensory – Motor Approach

• The Role of NMES & sEMG in Dysphagia Management:Clinical Us

• Neuromuscular Taping for Feeding, Swallowing and Speech

• The Get Permission Approach to Pediatric Mealtime Challenges

• Παιδική δυσφαγία: προβλήματα σίτισης στην παιδική ηλικία και η αντιμετώπιση τους

• PECS: Σύστημα επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων

• MAKATON

• Δομημένη Εκπαίδευση TEACHH

• Εντατική αλληλεπίδραση

• GRID 2 – Λογισμικό εναλλακτικής επικοινωνίας & πρόσβασης