Μαρία Χρυσανθακοπούλου | Διοικητική Υποστήριξη

Η Μαρία Χρυσανθακοπούλου είναι η διοικητική υπεύθυνη του Κόσμου του Λόγου. Απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης έργων στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας στο ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Έχοντας πολύχρονη εμπειρία σε αντίστοιχες διοικητικές θέσεις προσφέρει στο χώρο μας τα απαραίτητα στοιχεία για την άψογη οργάνωση διαχείριση και διευθέτηση των καθημερινών εργασιακών αναγκών καθώς και την εύρυθμη λειτουργιά των τμημάτων μας. Κύρια χαρακτηρίστηκα της είναι ο επικοινωνιακός χαρακτήρας, ο επαγγελματισμός της, η σωστή διαχείριση του χρόνου, ευγένεια και η διακριτικότητα της.