ΟΜΑΔΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ο Κόσμος του Λόγου παρέχει ομαδικά θεραπευτικά προγράμματα που προάγουν τη μάθηση και την γενίκευση των δεξιοτήτων σε ένα υποστηρικτικό, διαδραστικό και ενθαρρυντικό περιβάλλον. Οι ομάδες οργανώνονται και συντονίζονται από εξειδικευμένους λογοθεραπευτές / εργοθεραπευτές / ψυχολόγους, βασίζονται σε εμπειρικά τεκμηριωμένες μεθόδους και προσαρμόζονται ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες των μελών της ομάδας.

Ομάδες Ενίσχυσης Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Τι είναι
Οι ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων απευθύνονται σε παιδιά με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, με έλλειψη οριοθέτησης, με χαμηλή αυτοεκτίμηση ή  έντονο ανταγωνισμό, με φτωχή ενσυναίσθηση και συναισθηματική ωρίμανση, με έλλειψη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, με δυσκολίες στην διαμόρφωση φιλικών σχέσεων καθώς και σε παιδιά που δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να ακολουθήσουν κοινωνικούς κανόνες και συμπεριφορές.

Στόχος
Στόχος των ομάδων είναι να εκπαιδευτούν τα παιδιά στις κοινωνικές- συναισθηματικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στο κοινωνικό περιβάλλον. Επίσης  βοηθάνε τα παιδιά στην αντιμετώπιση του φόβου και του άγχους και στη διαχείριση των συναισθημάτων συνολικά. Επιδιώκουμε παράλληλα τη γενίκευση δεξιοτήτων που ήδη έχουν διδαχθεί ή διδάσκονται στα ατομικά τους προγράμματα. Οι ομάδες είναι πολύ σημαντικές για έναν θεραπευτή διότι το δίνουν την ευκαιρία να αξιολογήσει το παιδί μέσα στο πλαίσιο και να παρατηρήσει τον τρόπο που αλληλεπιδρά.

Τι περιλαμβάνουν
Οι θεματολογίες και οι δραστηριότητες είναι πάντα προσαρμοσμένες  με τις ανάγκες και το ιδιαίτερο προφίλ της κάθε ομάδας. Τα παιδιά συμμετέχουν σε μικρές ομάδες (3-4 παιδιών) ανάλογα με το ηλικιακό τους επίπεδο και τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Οι δραστηριότητες  σε μια ομάδα συνήθως περιλαμβάνουν παιχνίδια ρόλων, επιτραπέζια, δημιουργικές ασχολίες, κινητικά παιχνίδια, παιχνίδια συνεργασίας, ασκήσεις διαχείρισης και έκφρασης συναισθημάτων.

Ομάδα Σχολικής Ετοιμότητας
Προετοιμάζει τα παιδιά νηπιακής ηλικίας για την ομαλή μετάβαση τους στο δημοτικό, προωθώντας την γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη, την μαθησιακή ετοιμότητα και την κοινωνική προσαρμογή.   

Ομάδες Εργοθεραπείας
Ενισχύουν την λεπτή και αδρή κινητικότητα, την αυτοπεποίθηση, τις κοινωνικές δεξιότητες με δράσεις ανάλογες με την ηλικία και τις αναπτυξιακές ανάγκες των μελών της.

Θεραπευτική YOGA
Στον Κόσμο του Λόγου δημιουργήσαμε τμήμα yoga. Η yoga επιτρέπει στα παιδιά να χαλαρώσουν, να αναπτύξουν τη φαντασία τους, τη δύναμη του οραματισμού και την καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους. Είναι ένα είδος ολοκληρωμένης σωματικής άσκησης που αναπτύσσει τη σωματική αντοχή, τη συναισθηματική ισορροπία και τις νοητικές και δημιουργικές ικανότητες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός πιο ευτυχισμένου και συναισθηματικά ώριμου παιδιού. Τα παιδιά αποκτούν δύναμη, ευλυγισία, επίγνωση, ανακούφιση άγχους και χαλάρωση.

 

Θεατρικό Παιχνίδι / Δραματοθεραπεία
Στην ομάδα, oι συμμετέχοντες παίζουν ρόλους, δημιουργούν ιστορίες, ξεδιπλώνουν τη φαντασία τους, απελευθερώνουν το σώμα τους, αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους και κοινωνικοποιούνται.