Παναγιώτης Γιαννακόπουλος | Ψυχολόγος

Ο Παναγιώτης Γιαννακόπουλος είναι ψυχολόγος, πτυχιούχος του τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, είναι απόφοιτος της Σχολής Πληροφορικής – Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιά. Από το έτος 2017, καταρτίζεται κλινικά στο πλαίσιο των εργασιών του Ψυχαναλυτικού Συλλόγου Freud-Lacan, συμμετέχοντας ενεργά στις δραστηριότητες του Συλλόγου, τόσο όσον αφορά στην παρουσίαση εργασιών, όσο και στην οργάνωση τους.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχει συμμετάσχει σε τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης γύρω από τα ζητήματα που ανέκυψαν μετά την ανάδυση του Covid-19. Το ζήτημα της Κλινικής του υποκειμένου και η δόμηση των συμπτωμάτων του, αναπόφευκτα συνδεόμενη με την τοποθέτηση του σε σχέση με τις σύγχρονες επιταγές και απαιτήσεις, συνιστά για τον ίδιο μια πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή μελέτης και εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει συμμετάσχει σε Σεμινάρια με επίκεντρο την Κλινική του παιδιού και την κατανόηση των συμπτωμάτων και των ιδιαίτερων αναγκών του, μέσα στα κοινωνικά πλαίσια στα οποία εμπλέκεται.

Επίσης, έχει εργαστεί με παιδιά στο πλαίσιο του σχολείου, με στόχο την υποστήριξη τους στη μαθησιακή διαδικασία αλλά και την ενίσχυση τους σε επίπεδο ψυχικό και κοινωνικό.