ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων

Οι ψυχολόγοι και ο παιδοψυχίατρος στο κέντρο μας προσφέρουν υπηρεσίες αξιολόγησης, διάγνωσης και ψυχολογικής υποστήριξης σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με στόχο τόσο την αντιμετώπιση μεγάλου εύρους θεμάτων που δυσκολεύουν το άτομο και επηρεάζουν τη λειτουργικότητά του όσο και την πρόληψη πιο σοβαρών διαταραχών.

Οι συνεδρίες είναι εξατομικευμένες, πραγματοποιούνται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα με βάση το θεραπευτικό πλάνο και υπό το πρίσμα της κατανόησης, αποδοχής και αντιμετώπισης των ξεχωριστών αναγκών και αιτημάτων κάθε παιδιού, εφήβου ή ενήλικα.

Μέσω της διαδικασίας της συμβουλευτικής και στο πλαίσιο της συνεργατικής σχέσης θεραπευτή και θεραπευόμενου, το άτομο οποιασδήποτε ηλικιακής ομάδας καλείται να έρθει σε επαφή με τα ζητήματα που το δυσκολεύουν, να διερευνήσει τα συναισθήματα και τις σκέψεις του σχετικά με αυτά, να βρει τους δικούς του λειτουργικούς τρόπους επίλυσης των προβλημάτων, να νοηματοδοτήσει τις δυσκολίες του και να μπορέσει να αναπτύξει όλες του τις πλευρές με έναν απαρτιωμένο τρόπο που θα το βοηθήσει να προσαρμόζεται σε ποικίλα πλαίσια και να λειτουργεί αρμονικά σε όλα τα επίπεδα.

Στα παιδιά οι παραπάνω διαδικασίες επιτυγχάνονται μέσω του παιχνιδιού, της ζωγραφικής, των παραμυθιών/ιστοριών, των παιχνιδιού ρόλων, της χρήσης ανθρώπινων φιγούρων, κλπ.

Ενδεικτικές καταστάσεις που μπορεί να χρίζουν ψυχολογικής υποστήριξης αποτελούν:

Για το παιδί

 • Άγχος, φοβίες, άλλες συναισθηματικές δυσκολίες
 • Προβλήματα συμπεριφοράς
 • Εκρήξεις θυμού, δυσκολία διαχείρισης δυσφορικών συναισθημάτων
 • Υπερκινητικότητα ή/και διάσπαση προσοχής
 • Δυσκολίες στον κοινωνικό τομέα
 • Σχολική άρνηση
 • Σχολικός εκφοβισμός
 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • Διαζύγιο γονέων

Για τον έφηβο

 • Άγχος
 • Κατάθλιψη
 • Επιθετική συμπεριφορά, εκρήξεις θυμού
 • Χρήση ουσιών
 • Δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις

Για τον ενήλικο

 • Κατάθλιψη
 • Αγχώδεις διαταραχές
 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • Φοβίες
 • Δυσκολία ελέγχου θυμού